تلفن دفتر مرکزی : ۵۵۴۷۰۳۷۳ – ۰۲۱

محصولات گرانیت زر ساج

ویژگی های محصول 

 • 7 لایه ضخامت
 • پوشش گرانیتی
 • پوشش نچسب در سطوح بیرونی و داخلی 
 • استاندارد و دارای ضمانت داخلی محصول
 • دارای قابلمه سایز 20-24-28 -تابه 28 

محصولات گرانیت زر ساج

ویژگی های محصول 

 • 7 لایه ضخامت
 • پوشش گرانیتی
 • پوشش نچسب در سطوح بیرونی و داخلی 
 • استاندارد و دارای ضمانت داخلی محصول
 • دارای قابلمه سایز 20-24-28 -تابه 28 

محصولات گرانیت زر ساج

ویژگی های محصول 

 • 7 لایه ضخامت
 • پوشش گرانیتی
 • پوشش نچسب در سطوح بیرونی و داخلی 
 • استاندارد و دارای ضمانت داخلی محصول
 • دارای قابلمه سایز 20-24-28 -تابه 28